Ak potrebujete veľký objem dát

+4GB za pravidelnu obnovu
+4GB
11 GB
v SR (z toho 4,33 GB v EÚ)
+4GB
Neobmedzený objem dát
v SR (z toho 4,33 GB v EÚ)
Neobmedzené
MIN alebo SMS
v SR a EÚ

Bez viazanosti

22 €4 €
Detailné informácie

Viac voláte ako dátujete?

1 GB
v SR a EÚ
Najobľúbenejší
1 GB
v SR a EÚ
1 GB
v SR a EÚ
Neobmedzené
MIN alebo SMS
v SR a EÚ

Bez viazanosti

17 €4 €
Detailné informácie
NOVINKA
Neobmedzené
MIN alebo SMS
v SR a EÚ

Bez viazanosti

15 €4 €
Detailné informácie

Často kladené otázky

Nový paušál SLOBODA môžete aktivovať:

- na všetkých predajných miestach 4ky 
- ​cez portál Moja zóna
- priamo cez e-shop 4ky
- v našej aplikácii Moja 4ka
- cez SMS zaslaním kľúčového slova pre paušál SLOBODA na číslo 950

Vyberte si spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje a užite si nové paušály SLOBODA.

Po spotrebovaní predplateného objemu dát môžete naďalej dátovať iba za 1 cent za 1 MB v celej EÚ. Alebo ak máte aktívny jeden z nových paušálov SLOBODA (okrem SLOBODA DÁTA), si môžete aktivovať doplnkovú službu:

Dátového balíka GIGA EÚ
1 GB dátový balík platný v EÚ s automatickou obnovou len za 2 €/30 dní si aktivujete poslaním bezplatnej SMS v tvare GIGA na číslo 950.

Alebo ak máte záujem o väčšie dáta, hocikedy počas platnosti vášho paušálu SLOBODA máte na výber:

Dátového balíka DÁTA NAVYŠE pre SLOBODA 100
Jednorazový 10 GB dátový balík platný v SR (z toho 3,33 GB v EÚ) len za 5 €/30 dní si aktivujete poslaním bezplatnej SMS v tvare PLUS na číslo 950. 

Dátového balíka DÁTA NAVYŠE pre SLOBODA 300
Jednorazový 15 GB dátový balík platný v SR (z toho 3,33 GB v EÚ) len za 5 €/30 dní si aktivujete poslaním bezplatnej SMS v tvare PLUS na číslo 950. 

Dátového balíka DÁTA NAVYŠE pre SLOBODA ∞
Dátový balík NEKONEČNÉ DÁTA platný v SR (z toho 3,33 GB v EÚ) len za 5 €/30 dní si aktivujete poslaním bezplatnej SMS v tvare PLUS na číslo 950. 

Dátové balíky DÁTA NAVYŠE je možné si aktivovať len raz počas platnosti jedného mesiaca paušálu SLOBODA.

Objem dát predplatených v novom paušále SLOBODA (okrem SLOBODA DÁTA)  je možné využívať v celej EÚ.

Áno, za účelom zabezpečenia rovnakej kvality služieb ako aj predchádzania zneužívania služieb sme zaviedli Zásady správneho využívania doplnkových voliteľných služieb, ktoré sú podrobne popísané v cenníku. Napr. Využívanie tzv. nekonečných či neobmedzených nových paušálov či balíkov je obmedzené rozsahom, ktorý nie je výrazne nad rámec obvyklej priemernej miery využívania služby inými účastníkmi. Priemerná miera využívania nekonečných nových paušálov a balíkov je aktuálne v objeme 3500 minút/SMS a 300 GB za jeden mesiac. Sme presvedčení, že zavedenie Zásad správneho využívania voliteľných služieb sa nedotkne bežného používateľa.  Drvivá väčšina našich zákazníkov takéto objemy nedosiahne.

Pre správne využívanie dát  našich nových paušáloch SLOBODA, vám odporúčame pre istotu si skontrolovať správnosť vašich nastavení:

- overte si, či váš mobilný telefón/zariadenie podporuje našu sieť
- skontrolujte si, či máte v nastaveniach mobilnej siete povolenú našu sieť
- skontrolujte alebo si nastavte v telefóne správne APN: internet

AKO NA TO?
1. Skontrolujte si nastavenie mobilných sietí a mobilných dát.Zároveň povoľte aj mobilné dáta v roamingu, ak chcete využiť dáta aj v sieti nášho obchodného partnera (národný roaming).
2. Prejdite do nastavenia vášho telefónu/zariadenia a vytvorte nový prístupový bod pre APN. Ak už ho máte vytvorený, pre istotu ho vymažte a vytvorte nový.
3. Položky Proxy, Port, Meno používateľa, Heslo, Server, MMSC, Proxy pre MMS, MMS nezadávajte.
4. APN nastavte na: internet
5. Pri výbere protokolu pre APN zvoľte IPv4

V rámci celej EÚ znamená využívať minúty, SMS a dáta nových paušálov SLOBODA v členských štátoch EÚ a nečlenských štátoch EÚ/krajiny EAA/ okrem Slovenska – členské štáty EÚ (Česká republika, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko) a nečlenské štáty EÚ (Veľká Británia, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko), tj. zóna 1.

Zoznam krajín podľa tarifných zón pre služby v medzinárodnom roamingu nájdete v cenníku.

Užite si nekonečné dáta s mobilným wifi modemom

Získajte nekonečné dáta v SR zadarmo

 1. Oslovte vašu pani poštárku, ktorá vám poskytne informácie o tejto zvýhodnenej ponuke.
   
 2. Vyberte si jeden z našich wifi 4G/ LTE modemov - Huawei E5577 alebo Huawei E3372.
   
 3. Spolu s modemom si kúpte 4ka SIM kartu za 4 € so štartovacím kreditom 4 €.
   
 4. A hotovo! Nový dátový paušál SLOBODA DÁTA na prvých 30 dní máte od nás úplne zadarmo.
   
Predajné miesta