Darcovské SMS

Všetci Štvorkári majú možnosť pomáhať ostatným aj prostredníctvom SMS

jednorazová zbierka

  • formát SMS:
    prázdna SMS na skrátené číslo 836
  • cena odoslanej SMS: 5,00 €

pravidelné mesačné prispievanie ​

  • formát SMS:
    text MAGNA / MAGNA 6 / MAGNA 9 na skrátené číslo 806 pre aktiváciu prispievania
    text MAGNA STOP na skrátené číslo 806 pre deaktiváciu prispievania
  • cena prijatej SMS: 3,00 / 6,00 / 9,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke www.magna.sk

jednorazová zbierka

  • formát SMS:
    prázdna SMS na skrátené číslo 848
  • cena odoslanej SMS: 3,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke www.lpr.sk.

jednorazová zbierka

  • formát SMS:
    prázdna SMS na skrátené číslo 833
  • cena odoslanej SMS: 2,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke www.dusevnezdravie.sk.

jednorazová zbierka

  • formát SMS:
    prázdna SMS na skrátené číslo 830
  • cena odoslanej SMS: 3,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na www.kvapkanadeje.sk.

jednorazová zbierka

  • formát SMS:
    prázdna SMS na skrátené číslo 822
  • cena odoslanej SMS: 1,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na www.nadaciaradiaexpres.sk

jednorazová zbierka

  • formát SMS:
    text SRDCE na skrátené číslo 871
  • cena prijatej SMS: 5,00 €

pravidelné mesačné prispievanie

  • formát SMS:
    text START SRDCE na skrátené číslo 871 pre aktiváciu prispievania
    text STOP SRDCE na skrátené číslo 871 pre deaktiváciu prispievania ​
  • cena prijatej SMS: 5,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke www.nadaciapontis.sk.

jednorazová zbierka

  • formát SMS:
    prázdna SMS na skrátené číslo 832
  • cena prijatej SMS: 1,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na stránke nadacia.ta3.com.

jednorazová zbierka

  • formát SMS:
    prázdna SMS na skrátené číslo 855
  • cena odoslanej SMS: 3,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na nadacia.joj.sk.

jednorazová zbierka

  • formát SMS:
    prázdna SMS na skrátené číslo 837
  • cena odoslanej SMS: 5,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácii nájdete na www.clovekvohrozeni.sk.

pravidelné mesačné prispievanie

  • formát SMS:
    text ANJEL A na skrátené číslo 840 pre aktiváciu prispievania
    text ANJEL D na skrátené číslo 840 pre deaktiváciu prispievania
  • cena prijatej SMS: 1,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácii nájdete na www.dobryanjel.sk.

jednorazová zbierka

  • formát SMS:
    text DOWN na skrátené číslo 873
  • cena odoslanej SMS: 2,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácii nájdete na www.up-down.sk a www.nieconaviac.sk.

jednorazová zbierka

  • formát SMS:
    prázdna SMS na skrátené číslo 844
  • cena odoslanej SMS: 3,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.

Viac informácií nájdete na stránke www.unicef.sk.

jednorazová zbierka

  • formát SMS:
    prázdna SMS na skrátené číslo 820
  • cena odoslanej SMS: 2,00 €

Na darcovské SMS správy sa nevzťahuje DPH.
Viac informácií nájdete na www.bielapastelka.sk.